Hlavní obsah

schmal

Přídavné jménoschmaler/schmäler, schmalst-/schmälst-

  1. úzkýschmales Gesicht habenmít úzký obličej
  2. kniž.skromný, bídný, hubený plat ap.mit einem schmalen Einkommen auskommen müssenmuset vyjít se skrovným příjmem

Vyskytuje se v

cesta: schmaler Wegúzká cesta

lávka: ein schmaler Steg über einen Bachúzká lávka přes potok

schmal: schmales Gesicht habenmít úzký obličej