Hlavní obsah

schmal

Přídavné jménoschmaler/schmäler, schmalst-/schmälst-

  1. úzkýschmales Gesicht habenmít úzký obličej
  2. kniž.skromný, bídný, hubený plat ap.mit einem schmalen Einkommen auskommen müssenmuset vyjít se skrovným příjmem

Vyskytuje se v

cesta: úzká cestaschmaler Weg

lávka: úzká lávka přes potokein schmaler Steg über einen Bach