Hlavní obsah

eng

Vyskytuje se v

Enge: in die Enge geratendostat se do úzkých

Enge: j-n in die Enge treibenzahnat koho do úzkých

Gürtel: den Gürtel enger schnallenutáhnout si opasek uskrovnit se

Riemen: den Riemen enger schnallenutáhnout si opasek

Kreis: im engen familiären Kreis(e)v úzkém rodinném kruhu

Gürtel: Wir müssen den Gürtel enger schnallen.Musíme si utáhnout opasek.

schnallen: den Gürtel enger schnallenutáhnout pásek

Sinn: im engeren Sinnev užším smyslu

kontakt: těsný kontaktenger Kontakt

malý: Boty jsou mi malé.Die Schuhe sind mir zu eng.

pánev: široká/úzká pánevbreites/enges Becken

škrtit: Škrtí mě límec.Der Kragen ist zu eng.

šněrovadlo: utáhnout komu šněrovadloj-m die Schnürsenkel enger ziehen

těsně: Šaty přiléhají těsně k tělu.Das Kleid liegt eng an.

těsně: Stáli těsně vedle sebe.Sie standen eng nebeneinander.

těsný: Boty jsou mi těsné.Die Schuhe sind mir zu eng.

úzce: To spolu úzce souvisí.Das hängt eng zusammen.

úzký: Sukně je mi příliš úzká.Der Rock ist mir zu eng.

úzký: v užším slova smysluin engerem Sinn(e) des Wortes

úzký: dostat se do užšího výběruin die engere Wahl kommen

zahnat: zahnat koho do úzkýchj-n in die Enge treiben

zúžit se: Cesta se postupně zúžila.Der Weg wurde nach und nach enger.

opasek: utáhnout si opasekden Gürtel/Riemen enger schnallen

utáhnout: utáhnout si opasekden Gürtel enger schnallen