Hlavní obsah

pochvalovat (si)

Nedokonavé sloveso

  • (kladně hodnotit kvalitu) sich lobend aussprechen über etw. Akk, lobenpochvalovat si letní dovolenousich über den Sommerurlaub lobend aussprechen

Vyskytuje se v

pochvalovat (si): pochvalovat si letní dovolenousich über den Sommerurlaub lobend aussprechen