Hlavní obsah

přece

Vyskytuje se v

přece: zdůraznění platnosti dochpřece jen, přece jenom

však: přesto doch, jedochpřece však, přesto však

pozdě: Spät aber doch.Pozdě, ale přece.

aussprechen: Lassen Sie ihn doch aussprechen!Nechte ho přece domluvit!

borniert: Sei doch nicht so borniert!Nebuď přece tak zabedněný!

doch: Sie ist doch kein Kind mehr!Už přece není dítě!

glauben: Das glaubst du doch selbst nicht!Tomu přece sám nevěříš!

halten: Die meisten haben doch zu dir gehalten.Většina stála přece při tobě.

hinstellen: Ich stelle mich doch nicht hin.Přece se tam nepostavím.

immerhin: Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.

na: Na, na, nu, das tut man aber nicht!No no, to se přece nedělá!

nicht: Du bleibst doch noch, nicht wahr?Ty přece ještě zůstaneš, ne?

was: Tu(e) doch was!Dělej přece něco!

aber: Aber das kann doch nicht wahr sein!Ale to přece nemůže být pravda!