Hlavní obsah

chuť

Vyskytuje se v

dobrý: Guten Appetit!, Mahlzeit!Dobrou chuť!

delikátní: delikater Geschmackdelikátní chuť

mdlý: fader Geschmackmdlá chuť

nápodobně: Guten Appetit! Gleichfalls.Dobrou chuť! Nápodobně.

pokazit: Jetzt hast du mir total den Appetit verdorben!Teď jsi mi úplně pokazil chuť!

smetanový: sahnigen Geschmack habenmít smetanovou chuť

zjemnit: den Geschmack der Soße verfeinerngastr. zjemnit chuť omáčky

zvýrazňovač: der Geschmacksverstärkerzvýrazňovač chuti

jídlo: Der Appetit kommt beim Essen.S jídlem roste chuť.

fade: einen faden Geschmack habenmít mdlou chuť

Appetit: Guten Appetit!Dobrou chuť!

Bock: keinen Bock auf etw. habennemít chuť na co

dazu: Ich hatte dazu keine Lust.Neměla jsem na to chuť.

Geschmack: ein süßer/salziger/saurer/bitterer Geschmacksladká/slaná/kyselá/hořká chuť

gleichfalls: Guten Appetit! – Danke gleichfalls!Dobrou chuť! – Děkuji, nápodobně!

Lust: Wenn ich das höre, vergeht mir die Lust.Když to slyším, přechází mě chuť.

Mahlzeit: (Gesegnete) Mahlzeit!Dobrou chuť!

salzig: ein salziger Geschmackslaná chuť

Sauerstoff: Sauerstoff ist farb-, geruch- und geschmackloses Gas.Kyslík je bezbarvý plyn, bez zápachu a chuti.

schleckern: Mich schleckert nach einem Stück Torte.Mám chuť na kousek dortu.

Sinn: die fünf Sinne - das Hören/Sehen/Riechen/Schmecken/Fühlenpět smyslů - sluch/zrak/čich/chuť/hmat

chuť: Guten Appetit!Dobrou chuť!