Hlavní obsah

většinou

Příslovce

  1. (převážně) meist(ens), größtenteilsVětšinou spolu vycházeli dobře.Meistens kamen sie miteinander gut aus.Naše výrobky se vyváží většinou do sousedních zemí.Unsere Produkte werden größtenteils in die Nachbarländer exportiert.
  2. (zpravidla) meistensVětšinou tady neprší.Es regnet hier meistens nicht.

Vyskytuje se v

absolutní: die absolute Mehrheitabsolutní většina

naprostý: absolute/überwiegende Mehrheitnaprostá většina

asimilovat se: sich der Mehrheit anpassenasimilovat se s většinou

nesporný: unbestrittene Mehrheitnesporná většina

parlamentní: parlamentarische Mehrheitparlamentní většina

většinou: Meistens kamen sie miteinander gut aus.Většinou spolu vycházeli dobře.

Mehrheit: in der Mehrheit seinbýt ve většině v převaze

halten: Die meisten haben doch zu dir gehalten.Většina stála přece při tobě.

většina: Die Mehrheit ist dafür.Většina je pro.