Hlavní obsah

většinou

Příslovce

  1. (převážně) meist(ens), größtenteilsVětšinou spolu vycházeli dobře.Meistens kamen sie miteinander gut aus.Naše výrobky se vyváží většinou do sousedních zemí.Unsere Produkte werden größtenteils in die Nachbarländer exportiert.
  2. (zpravidla) meistensVětšinou tady neprší.Es regnet hier meistens nicht.

Vyskytuje se v

absolutní: absolutní většinadie absolute Mehrheit

naprostý: naprostá většinaabsolute/überwiegende Mehrheit

asimilovat se: asimilovat se s většinousich der Mehrheit anpassen

nesporný: nesporná většinaunbestrittene Mehrheit

parlamentní: parlamentní většinaparlamentarische Mehrheit

většina: Většina je pro.Die Mehrheit ist dafür.

Mehrheit: in der Mehrheit seinbýt ve většině v převaze

halten: Die meisten haben doch zu dir gehalten.Většina stála přece při tobě.