Hlavní obsah

většina

Vyskytuje se v

absolutní: die absolute Mehrheitabsolutní většina

naprostý: absolute/überwiegende Mehrheitnaprostá většina

asimilovat se: sich der Mehrheit anpassenasimilovat se s většinou

nesporný: unbestrittene Mehrheitnesporná většina

parlamentní: parlamentarische Mehrheitparlamentní většina

většinou: Meistens kamen sie miteinander gut aus.Většinou spolu vycházeli dobře.

Mehrheit: in der Mehrheit seinbýt ve většině v převaze

halten: Die meisten haben doch zu dir gehalten.Většina stála přece při tobě.

většina: Die Mehrheit ist dafür.Většina je pro.