Hlavní obsah

smět

Nedokonavé sloveso

  1. (mít svolení) dürfenSmím se na něco zeptat?Darf ich etwas fragen?Smí se tady kouřit?Darf man hier rauchen?To se nesmí!Das darf man nicht.
  2. (moci si dovolit) dürfenNesmí na to myslet.Er darf nicht daran denken.
  3. nesmět (nebýt dovoleno ap.) nicht dürfen

Vyskytuje se v

copak: Darf man es überhaupt?Copak se to smí?

hned: Nicht jeder darf hereinkommen.Sem hned tak někdo nesmí.

marnit: Du darfst nicht deine Zeit verschwenden!Nesmíš marnit čas!

nahlas: Das darfst du nicht laut sagen!To nesmíš říkat nahlas!

nachytat: Du darfst dich nicht anschmieren lassen.Nesmíš se dát nachytat.

namáhat: Du darfst dich nicht anstrengen.Nesmíš se namáhat.

on, ona, ono: Schau mal, sie lacht.Podívej se, ona se směje.

rozházet: Ich kann nicht beim Direktor in Verschiss geraten.Nesmím si to rozházet u ředitele.

těžký: Du darfst nichts Schweres tragen.Nesmíš nosit nic těžkého.

vybíjet: Du darfst nicht deine Wut an den Kindern auslassen.Nesmíš si vybíjet zlost na dětech.

halb: halb lachend, halb weinendzpola se smějíc, zpola plačíc

anbieten: Darf ich euch etwas (zum Trinken) anbieten?Smím vám něco nabídnout (k pití)?

dürfen: Darf ich bitten?Smím prosit?

erlauben: Erlauben Sie, dass ich rauche?Smím kouřit?

lachen: Man lacht über ihn.Smějí se mu.

probieren: Darf ich mal probieren?Smím ochutnat?

solcherart: Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.Takové chyby se už nesmí stát.

tragen: nicht schwer tragen dürfennesmět nosit nic těžkého ze zdravotních důvodů

überfordern: Du darfst das Kind nicht überfordern.Nesmíš to dítě přetěžovat.

smět: Darf ich etwas fragen?Smím se na něco zeptat?