Hlavní obsah

namáhat

Nedokonavé sloveso

  1. (zatěžovat) anstrengentech. beanspruchentech. belastennamáhat oči (při práci)die Augen (bei der Arbeit) anstrengen
  2. (vysilovat) anstrengen, ermattennamáhat zraněnou nohuverletztes Bein belastenNesmíš se namáhat.Du darfst dich nicht anstrengen.

Vyskytuje se v

: Wie er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht.Ať se namáhal, jak chtěl, nepodařilo se mu to.

nadarmo: sich umsonst bemühennamáhat se nadarmo

namáhat se: Geben Sie sich keine Mühe!Nenamáhejte se!

závit: die (kleinen) grauen Zellen anstrengennamáhat si mozkové závity

Kopf: seinen Kopf anstrengennamáhat (si) hlavu

mühen: Ich habe mich vergeblich gemüht.Zbytečně jsem se namáhala.

übermäßig: sich übermäßig anstrengennadměrně se namáhat

namáhat: die Augen (bei der Arbeit) anstrengennamáhat oči (při práci)