Hlavní obsah

hned, ob. hnedka, kniž., ob. expr. hnedle

Příslovce

  1. (v tu chvíli) gleich, sofortUdělej to teď hned.Mach es (aber) sofort.hned po oběděgleich nach dem Mittagessen
  2. (za chvilku) gleich, im Nu, sofort
  3. (přímo, těsně) gleich, dicht, naheStál hned vedle.Er stand gleich daneben.hned vedle našeho domudicht neben unserem Haus

Částice

  1. (dokonce) gleich, sogarPřišli hned dva.Sie sind gleich zu zweit gekommen.
  2. hned tak, tak hned (tak snadno ap.) so oft, so einfach, so baldTo se hned tak nevidí.Das sieht man nicht so oft.
  3. hned tak někdo (téměř nikdo) nicht jederSem hned tak někdo nesmí.Nicht jeder darf hereinkommen.

Vyskytuje se v

hned: tak snadno ap. so oft, so einfach, so baldhned tak, tak hned

: Er soll sofort kommen!Ať hned přijde!

muset: Du musst dich gleich entscheiden.Musíš se hned rozhodnout.

napoprvé: Das Experiment gelang gleich beim ersten Mal.Pokus se zdařil hned napoprvé.

podělaný: Er hat gleich die Hosen voll!Ze všeho je hned podělaný!

pochytit: Er hat sofort erfasst, worum es ging.Hned pochytil, o co šlo.

proslavit: Sein erster Film machte ihn gleich berühmt.Proslavil ho hned první film.

prý: Du sollst gleich nach Hause gehen.Máš prý jít hned domů.

třeba: Du kannst ruhig gleich gehen.Můžeš jít třeba hned.

vytéct: Er fährt immer gleich auf.Vždycky hned vyteče.

zapotřebí: Es ist notwendig die Entscheidung sofort zu treffen.Je zapotřebí hned se rozhodnout.

zrána: Wir fahren gleich am Morgen ab.Hned zrána odjíždíme.

hotový: mit allem gleich fertig seinexpr. být se vším hned hotov

darauf: gleich daraufhned nato

direkt: direkt nach der Operation in den Urlaub fahrenjet na dovolenou hned po operaci

abfahren: Der Bus fährt gleich ab.Autobus hned odjíždí.

Aufschub: ohne Aufschubbezodkladně, (i)hned, bez odkladu

brauchen: Es braucht nicht sofort zu sein.Nemusí to být hned.

Ecke: (gleich) um die Ecke wohnenbydlet (hned) za rohem blízko

gleich: gleich nebenan wohnenbydlet hned vedle

kommen: Ich komme gleich.Přijdu hned.

nebenan: Er wohnt gleich nebenan.Bydlí hned vedle.

noch: Ich komme noch darauf zurück.Hned se k tomu vrátím.