Hlavní obsah

třeba

Příslovce

  1. (zapotřebí, nutno) notwendig, nötigJe třeba tu uklidit.Es ist notwendig, hier aufzuräumen.
  2. (dokonce) sogarSnědl bych toho třeba dvakrát tolik.Ich würde sogar doppelt so viel davon essen.
  3. (klidně) ruhig, auchMůžeš jít třeba hned.Du kannst ruhig gleich gehen.
  4. (možná, snad) vielleichtTřeba ještě přijde.Vielleicht kommt er noch.
  5. hovor.(například) zum Beispiel, vielleicht

Vyskytuje se v

vychladlý: Vychladlý popel je třeba vynést.Die ausgekühlte Asche muss man wegräumen.

Antwort: Es bedarf keiner Antwort.Nebylo třeba odpovídat.

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

einsetzen: In dem Satz ist ein Wort einzusetzen.Do věty je třeba dosadit jedno slovo.

etwas: Mit so etwas muss man rechnen.S něčím takovým je třeba počítat.

gelten: Es gilt, sich zu entscheiden.Je třeba se rozhodnout.

nachtragen: Nachzutragen wäre noch, dass ...Je třeba ještě dodat, že...