Hlavní obsah

on, ona, ono

Zájmeno

  • er, sie, eson a jeho sestraer und seine SchwesterPodívej se, ona se směje.Schau mal, sie lacht.Od nich neznám nikoho.Von ihnen kenne ich keinen.

Částice

  1. ono (vyj. neosobní navození) das, esOno se snadno řekne...Das ist leicht gesagt...
  2. (vyj. citové zabarvení) der/die/das, er/sie/esOno to není tak jednoduché!Das ist nicht so einfach!

Vyskytuje se v

být: Es ist ihm nach Singen zumute.Je mu do zpěvu.

když: Er ist doch so nett!Když on je tak milý!

kolik: Wie alt ist sie?Kolik je jí let?

privátní: Das ist seine private Sache.To je jeho privátní věc.

předběhnout: Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.

přízeň: Er ist aus meiner Verwandtschaft.On je má přízeň.

teprve: Sie sind erst 5 Wochen alt.Je jim teprve 5 týdnů.

kraj: Er möchte alles geschenkt haben.On je z laciného kraje.

dahinterkommen: Er hat sie angelogen, aber sie ist (ihm) dahintergekommen.Oklamal ji, ale ona (mu) na to přišla.

dazu: Sie sang, und er begleitete sie dazu.Zpívala a on ji při tom doprovázel.

eigentlich: Er ist eigentlich ziemlich nett.On je vlastně celkem milý.

ergeben: Er ist ihr blind ergeben.Je jí slepě oddaný.

erst: Er ist erst 6 Jahre alt.Je mu teprve 6 let.

Gegensatz: Sie ist genau der Gegensatz zu ihr.Ona je jejím pravým opakem.

gegenüber: Sie ist dir gegenüber im Vorteil.Ona je oproti tobě ve výhodě.

gönnen: Ich gönne ihm sein Glück von Herzen.Ze srdce mu jeho štěstí přeju.

ihrer: Wir werden uns ihrer annehmen.Ujmeme se jí/jich.

Jahr: Sie ist 12 Jahre (alt).Je jí 12 (let).

Mitte: Er ist Mitte zwanzig.Je mu kolem pětadvaceti.

schaden: Das schadet ihm/ihr (gar) nichts.To mu/jí (vůbec) neuškodí. zaslouží si to

überall: Er ist überall bekannt.On je známý všude.

zumute: Ihr ist zum Weinen zumute.Je jí do pláče.