Hlavní obsah

teprve, teprv

Příslovce

  1. (až) erstteprve před týdnemerst vor einer WocheDostal jsem to teprve včera.Ich habe es erst gestern bekommen.
  2. (nejprve) zuerst

Částice

  1. (zdůraznění času) erstJe jim teprve 5 týdnů.Sie sind erst 5 Wochen alt.
  2. (stupňování) erstI zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.

Vyskytuje se v

naopak: So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!

ohřát se: Ich habe mich erst mit Glühwein aufgewärmt.Ohřál jsem se teprve svařeným vínem.

teprve: Sie sind erst 5 Wochen alt.Je jim teprve 5 týdnů.

vyplynout: Das ergibt sich erst aus der Lage.To teprve vyplyne ze situace.

erst: Ich bin ziemlich nervös. – Und ich erst!Jsem dost nervózní. – A co teprve já!

sprechen: Das Kind lernt erst sprechen.Dítě se teprve učí mluvit.