Hlavní obsah

on, ona, ono

Vyskytuje se v

být: Es ist ihm nach Singen zumute.Je mu do zpěvu.

když: Er ist doch so nett!Když on je tak milý!

kolik: Wie alt ist sie?Kolik je jí let?

privátní: Das ist seine private Sache.To je jeho privátní věc.

předběhnout: Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.

přízeň: Er ist aus meiner Verwandtschaft.On je má přízeň.

teprve: Sie sind erst 5 Wochen alt.Je jim teprve 5 týdnů.

kraj: Er möchte alles geschenkt haben.On je z laciného kraje.

dahinterkommen: Er hat sie angelogen, aber sie ist (ihm) dahintergekommen.Oklamal ji, ale ona (mu) na to přišla.

dazu: Sie sang, und er begleitete sie dazu.Zpívala a on ji při tom doprovázel.

eigentlich: Er ist eigentlich ziemlich nett.On je vlastně celkem milý.

ergeben: Er ist ihr blind ergeben.Je jí slepě oddaný.

erst: Er ist erst 6 Jahre alt.Je mu teprve 6 let.

Gegensatz: Sie ist genau der Gegensatz zu ihr.Ona je jejím pravým opakem.

gegenüber: Sie ist dir gegenüber im Vorteil.Ona je oproti tobě ve výhodě.

gönnen: Ich gönne ihm sein Glück von Herzen.Ze srdce mu jeho štěstí přeju.

ihrer: Wir werden uns ihrer annehmen.Ujmeme se jí/jich.

Jahr: Sie ist 12 Jahre (alt).Je jí 12 (let).

Mitte: Er ist Mitte zwanzig.Je mu kolem pětadvaceti.

schaden: Das schadet ihm/ihr (gar) nichts.To mu/jí (vůbec) neuškodí. zaslouží si to

überall: Er ist überall bekannt.On je známý všude.

zumute: Ihr ist zum Weinen zumute.Je jí do pláče.