Hlavní obsah

eigentlich

Vyskytuje se v

vorkommen: Wie kommst du mir eigentlich vor?Co si to (vlastně) dovoluješ?

eigentlich: Er ist eigentlich ziemlich nett.On je vlastně celkem milý.

einbilden: Was bildet er sich eigentlich ein!Co si vlastně (o sobě) myslí!

einfallen: Was fällt dir (eigentlich) ein?Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?

können: Was kannst du eigentlich?Co vlastně umíš?

laufen: Was läuft heute eigentlich im Fernsehen?Co vlastně dávají dnes v televizi?

vorgehen: Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.Nikdo neví, co se tady vlastně děje.

či: oder eigentlichči vlastně

smysl: im eigentlichen/übertragenen Sinn(e)ve vlastním/přeneseném smyslu

denken: Was hast du dir (eigentlich) dabei gedacht?Co sis (vlastně vůbec) myslel?