Hlavní obsah

vorgehen

Předpony

abgehen angehen aufgehen ausgehen darangehen durcheinandergehen durchgehen eingehen einhergehen entgehen fortgehen gehen herangehen herausgehen hergehen herumgehen heruntergehen hervorgehen hinaufgehen hinausgehen hindurchgehen hineingehen hingehen hintergehen hinuntergehen hinweggehen hinübergehen losgehen mitgehen nachgehen nebenhergehen niedergehen rangehen untergehen vorangehen vorausgehen vorbeigehen vorhergehen vorübergehen weggehen weitergehen zugehen zurückgehen zusammengehen

Vyskytuje se v

zielsicher: zielsicher vorgehenpostupovat cílevědomě

legitimieren: ein Vorgehen/eine Reform legitimierenlegitimovat postup/reformu

nachempfinden: Kannst du nachempfinden, was in mir vorgeht?Můžeš se vcítit do toho, co se ve mně děje?

zielstrebig: zielstrebig handeln/vorgehenjednat/počínat si cílevědomě

konstruktivně: konstruktiv vorgehenpostupovat konstruktivně

originální: originelle Vorgehenoriginální postupy

pragmaticky: pragmatisch vorgehenpostupovat pragmaticky

soustavně: systematisch arbeiten/vorgehensystematicky pracovat/postupovat

vorgehen: Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.Nikdo neví, co se tady vlastně děje.