Hlavní obsah

schaden

Sloveso

  • (u)škodit, ubližovatj-s gutem Rufe schadenškodit dobrému jménu kohoDas schadet ihm/ihr (gar) nichts.To mu/jí (vůbec) neuškodí. zaslouží si to

Der, podstatné jméno~s, -ä-

  1. škoda neprospěchweder Schaden noch Nutzen von etw. habennemít z čeho ani škodu, ani užitek
  2. vada, kaz, poškození
  3. újma, následek na zdravísich einen Schaden zuziehenpřivodit si újmu
  4. škoda, ztrátamit Schaden verkaufenprodávat se ztrátouj-m (einen) Schaden zufügenzpůsobit komu škodu

Vyskytuje se v

leiden: Schaden leidenutrpět škodu

schade: schade seinbýt škoda

absehbar: Das sind absehbare Schäden.To jsou předvídatelné škody.

feststellen: die Höhe des Schadens feststellenstanovit výši škod

ob: Ob er will oder nicht, er muss den Schaden ersetzen.Ať chce nebo ne, škodu musí nahradit.

uns: Wir haben uns damit geschadet.Uškodili jsme si tím.

materiální: práv. materiální škodamaterieller Schaden

nenapravitelný: nenapravitelné škodyirreparable Schäden

neodčinitelný: neodčinitelné škodyunersetzliche Schäden

pošramotit: pošramotit jméno firmydem Firmennamen schaden

stanovit: stanovit výši škoddie Höhe des Schadens feststellen

škoda: To je škoda vyhodit.Es ist zu schade zum Wegschmeißen.

ubýt: hovor., expr. Neubude tě, když mi pomůžeš!Das schadet dir gar nichts, wenn du mir hilfst!

užitek: víc škody než užitkumehr Schaden als Nutzen

věčný: expr. čeho je věčná škodaetw. Akk, um etw. ist ewig schade

vynahradit: vynahradit škodueinen Schaden wiedergutmachen

značný: způsobit značnou škodueinen erheblichen Schaden verursachen

přinést: přinést komu víc škody než užitkuj-m mehr Schaden als Nutzen bringen