Hlavní obsah

přinést

Dokonavé sloveso

  1. (donést) bringen, holenpřinést komu dárekj-m ein Geschenk bringen
  2. přen.(oznámit) bringenpřinést reportáž o čemdie Reportage über etw. bringen
  3. přen.(mít za následek) bringen
  4. přen.(poskytnout) bringenpřen.(služby ap.) leisten, erbringen

Vyskytuje se v

ovoce: přinést trpké ovocebittere Früchte bringen

holen: přinést chléb od pekaředas Brot vom Bäcker holen

Keller: přinést víno/brambory ze sklepaWein/Kartoffeln aus dem Keller holen

anlaufen: Přiběhlo dítě a přineslo zprávu.Ein Kind kam angelaufen und brachte eine Nachricht.

bringen: přinést komu (dobrou) zprávuj-m eine (gute) Nachricht bringen

Fleiß: Její píle přinesla ovoce.Ihr Fleiß trug Früchte.

Frucht: Jeho úsilí přineslo bohaté plody.přen. Seine Anstrengungen haben reiche Früchte getragen.

wiederholen: Přinesla míč zpátky ze sousedova pozemku.Sie hat den Ball vom Nachbargrundstück wiedergeholt.

přinést: přinést komu dárekj-m ein Geschenk bringen