Hlavní obsah

přinést

Dokonavé sloveso

  1. (donést) bringen, holenpřinést komu dárekj-m ein Geschenk bringen
  2. přen.(oznámit) bringenpřinést reportáž o čemdie Reportage über etw. bringen
  3. přen.(mít za následek) bringen
  4. přen.(poskytnout) bringenpřen.(služby ap.) leisten, erbringen

Vyskytuje se v

ovoce: přinést trpké ovocebittere Früchte bringen

holen: das Brot vom Bäcker holenpřinést chléb od pekaře

Keller: Wein/Kartoffeln aus dem Keller holenpřinést víno/brambory ze sklepa

anlaufen: Ein Kind kam angelaufen und brachte eine Nachricht.Přiběhlo dítě a přineslo zprávu.

bringen: j-m eine (gute) Nachricht bringenpřinést komu (dobrou) zprávu

Fleiß: Ihr Fleiß trug Früchte.Její píle přinesla ovoce.

Frucht: přen. Seine Anstrengungen haben reiche Früchte getragen.Jeho úsilí přineslo bohaté plody.

wiederholen: Sie hat den Ball vom Nachbargrundstück wiedergeholt.Přinesla míč zpátky ze sousedova pozemku.