Hlavní obsah

dürfen

Způsobové slovesodarf, durfte, hat dürfen

  1. mít souhlas, dovolenísmět, moci
  2. vyjádření zdvořilé prosby, přání nebo otázkysmět, mociDarf ich Sie kurz stören?Mohu vás na chvíli vyrušit?Darf ich bitten?Smím prosit?Darf ich etwas fragen?Smím se na něco zeptat?
  3. vyjádření žádosti, výzvy, radysmět, mociIn diesem Raum darf man nicht rauchen.V této místnosti se nesmí kouřit.

Slovesodarf, durfte, hat gedurft

  • hovor.smět, moci mít svoleníužívá se jako plnovýznamové slovesoSie darf keine Süßigkeiten.Nesmí žádné sladkosti.

Vyskytuje se v

spaßen: s čím nejsou (žádné) žertymit etw. ist nicht zu spaßen, mit etw. darf man nicht spaßen

anbieten: Smím vám něco nabídnout (k pití)?Darf ich euch etwas (zum Trinken) anbieten?

Anfrage: Mohu si dovolit dotaz?Darf ich mir eine Anfrage erlauben?

behilflich: Mohu Vám pomoci/být nápomocný?Darf ich Ihnen behilflich sein?

bekannt machen: Mohu vás představit?Darf ich bekannt machen?

dürfen: Mohu vás na chvíli vyrušit?Darf ich Sie kurz stören?

ihresgleichen: Pro takového jako vy by to měla být maličkost.Für Ihresgleichen dürfte das eine Kleinigkeit sein.

probieren: Smím ochutnat?Darf ich mal probieren?

rühmen: Jsem pyšný, že mohu říci, že...Ich rühme mich, sagen zu dürfen, dass...

solcherart: Takové chyby se už nesmí stát.Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.

tragen: nesmět nosit nic těžkého ze zdravotních důvodůnicht schwer tragen dürfen

überfordern: Nesmíš to dítě přetěžovat.Du darfst das Kind nicht überfordern.

raten: Můžeš třikrát hádat.Dreimal darfst du raten.

copak: Copak se to smí?Darf man es überhaupt?

hned: Sem hned tak někdo nesmí.Nicht jeder darf hereinkommen.

marnit: Nesmíš marnit čas!Du darfst nicht deine Zeit verschwenden!

moct: Může se tady kouřit?Darf man hier rauchen?

nahlas: To nesmíš říkat nahlas!Das darfst du nicht laut sagen!

nachytat: Nesmíš se dát nachytat.Du darfst dich nicht anschmieren lassen.

namáhat: Nesmíš se namáhat.Du darfst dich nicht anstrengen.

obložený: Mohu Vám nabídnout obložené chlebíčky?Darf ich Ihnen belegte Brötchen anbieten?

představit: Mohu Vám představit pana X?Darf ich Ihnen Herrn X vorstellen?

smět: Smím se na něco zeptat?Darf ich etwas fragen?

těžký: Nesmíš nosit nic těžkého.Du darfst nichts Schweres tragen.

vpředu: Můžu sedět vpředu?Darf ich vorne sitzen?

vybíjet: Nesmíš si vybíjet zlost na dětech.Du darfst nicht deine Wut an den Kindern auslassen.

vyjednávat: S teroristy nelze vyjednávat.Mit Terroristen darf man nicht verhandeln.

vyrušit: Mohl bych (vás) na chvíli vyrušit?Dürfte ich (euch) für einen Moment stören?

zeptat se: Můžu se tě na něco zeptat?Darf ich dich etwas fragen?

bitten: Smím prosit? o tanecDarf ich bitten?