Hlavní obsah

zeptat se

Dokonavé sloveso

  • fragen j-n nach etw., etw. Akk, befragen j-n nach etw., über etw. AkkMůžu se tě na něco zeptat?Darf ich dich etwas fragen?

Vyskytuje se v

cesta: zeptat se na cestunach dem Weg fragen

rádce: zeptat se na co právního rádceden Rechtsberater nach etw. fragen

informace: Zeptejte se na informacích!Erkundigen Sie sich bei der Information!

stellen: položit komu otázku, zeptat se kohoj-m eine Frage stellen

erkundigen: zeptat se na cestusich nach dem Weg erkundigen

fragen: zeptat se kolemjdoucího na cestueinen Vorbeigehenden nach dem Weg fragen

Information: Zeptejte se na informacích.Erkundigen Sie sich bei der Information.

verständnislos: Co tím myslíš?, zeptala se nechápavě.Was meinst du damit?, fragte sie verständnislos.

Weg: zeptat se na cestunach dem Weg fragen