Hlavní obsah

smět

Nedokonavé sloveso

  1. (mít svolení) dürfenSmím se na něco zeptat?Darf ich etwas fragen?Smí se tady kouřit?Darf man hier rauchen?Smím se podívat?Darf ich mal sehen?To se nesmí!Das darf man nicht!
  2. (moci si dovolit) dürfenNesmí na to myslet.Er darf nicht daran denken.
  3. nesmět (nebýt dovoleno ap.) nicht dürfen

Vyskytuje se v

copak: Copak se to smí?Darf man es überhaupt?

hned: Sem hned tak někdo nesmí.Nicht jeder darf hereinkommen.

marnit: Nesmíš marnit čas!Du darfst nicht deine Zeit verschwenden!

nahlas: To nesmíš říkat nahlas!Das darfst du nicht laut sagen!

nachytat: Nesmíš se dát nachytat.Du darfst dich nicht anschmieren lassen.

namáhat: Nesmíš se namáhat.Du darfst dich nicht anstrengen.

on, ona, ono: Podívej se, ona se směje.Schau mal, sie lacht.

rozházet: Nesmím si to rozházet u ředitele.Ich kann nicht beim Direktor in Verschiss geraten.

těžký: Nesmíš nosit nic těžkého.Du darfst nichts Schweres tragen.

vybíjet: Nesmíš si vybíjet zlost na dětech.Du darfst nicht deine Wut an den Kindern auslassen.

halb: zpola se smějíc, zpola plačíchalb lachend, halb weinend

anbieten: Smím vám něco nabídnout (k pití)?Darf ich euch etwas (zum Trinken) anbieten?

dürfen: Smím prosit?Darf ich bitten?

erlauben: Smím kouřit?Erlauben Sie, dass ich rauche?

lachen: Smějí se mu.Man lacht über ihn.

probieren: Smím ochutnat?Darf ich mal probieren?

solcherart: Takové chyby se už nesmí stát.Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.

tragen: nesmět nosit nic těžkého ze zdravotních důvodůnicht schwer tragen dürfen

überfordern: Nesmíš to dítě přetěžovat.Du darfst das Kind nicht überfordern.

smět: Smím se na něco zeptat?Darf ich etwas fragen?