Hlavní obsah

smět

Nedokonavé sloveso

  1. (mít svolení) dürfenSmím se na něco zeptat?Darf ich etwas fragen?Smí se tady kouřit?Darf man hier rauchen?Smím se podívat?Darf ich mal sehen?To se nesmí!Das darf man nicht!
  2. (moci si dovolit) dürfenNesmí na to myslet.Er darf nicht daran denken.
  3. nesmět (nebýt dovoleno ap.) nicht dürfen

Vyskytuje se v

copak: Copak se to smí?Darf man es überhaupt?

hned: Sem hned tak někdo nesmí.Nicht jeder darf hereinkommen.

marnit: Nesmíš marnit čas!Du darfst nicht deine Zeit verschwenden!

nahlas: To nesmíš říkat nahlas!Das darfst du nicht laut sagen!

nachytat: Nesmíš se dát nachytat.Du darfst dich nicht anschmieren lassen.

namáhat: Nesmíš se namáhat.Du darfst dich nicht anstrengen.

on, ona, ono: Podívej se, ona se směje.Schau mal, sie lacht.

rozházet: Nesmím si to rozházet u ředitele.Ich kann nicht beim Direktor in Verschiss geraten.

těžký: Nesmíš nosit nic těžkého.Du darfst nichts Schweres tragen.

vybíjet: Nesmíš si vybíjet zlost na dětech.Du darfst nicht deine Wut an den Kindern auslassen.

halb: halb lachend, halb weinendzpola se smějíc, zpola plačíc

anbieten: Darf ich euch etwas (zum Trinken) anbieten?Smím vám něco nabídnout (k pití)?

dürfen: Darf ich bitten?Smím prosit?

dürfen: Darf ich etwas fragen?Smím se na něco zeptat?

dürfen: In diesem Raum darf man nicht rauchen.V této místnosti se nesmí kouřit.

dürfen: Sie darf keine Süßigkeiten.Nesmí žádné sladkosti.

erlauben: Erlauben Sie, dass ich rauche?Smím kouřit?

lachen: Man lacht über ihn.Smějí se mu.

probieren: Darf ich mal probieren?Smím ochutnat?

solcherart: Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.Takové chyby se už nesmí stát.

tragen: nicht schwer tragen dürfennesmět nosit nic těžkého ze zdravotních důvodů

überfordern: Du darfst das Kind nicht überfordern.Nesmíš to dítě přetěžovat.

lachen: Wer zuletzt lacht, lacht am besten.Kdo se směje naposled, ten se směje nejvíc.