Hlavní obsah

tragen

Vyskytuje se v

Eule: nosit sovy do Atén, nosit dříví do lesaEulen nach Athen tragen

Fell: nést svou kůži na trhsein Fell zu Markte tragen

Holz: nosit dříví do lesaHolz in den Wald tragen

Horn: mít parohy, být paroháčHörner tragen

Kopf: nosit hlavu vysoko být hrdýden Kopf hoch tragen

Päckchen: Každý si nese svůj kříž.Jeder hat sein Päckchen zu tragen.

Schau: vystavovat co na odiv, předvádět coetw. Akk zur Schau tragen

tragen: nosit sesich tragen

Humor: brát co s humoremetw. mit Humor tragen

notwendig: nést nevyhnutelné důsledkydie notwendigen Folgen tragen

schlicht: prostě se oblékatschlichte Kleidung tragen

spitz: nosit špičaté botyspitze Schuhe tragen

darunter: Měla na sobě jen župan a nic pod tím.Sie trug nur einen Morgenmantel und nichts darunter.

Fleiß: Její píle přinesla ovoce.Ihr Fleiß trug Früchte.

Frucht: Jeho úsilí přineslo bohaté plody.přen. Seine Anstrengungen haben reiche Früchte getragen.

Geduld: trpělivě snášet křivdudas Unrecht mit/in Geduld (er)tragen

heißen: Ví, co to znamená nést zodpovědnost.Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.

hoch: nosit vysoké podpatkyhohe Absätze tragen

Konfektion: Nosím jen konfekci.Ich trage nur Konfektion.

modern: Široké sukně nejsou moderní.Es ist nicht modern, weite Röcke zu tragen.

Name: nosit čí jménoj-s Namen tragen

Ring: nosit (na prstě) prsteneinen Ring (am Finger) tragen

Säbel: nosit šavli v pochvěden Säbel in der Scheide tragen

spazieren: provětrat/vzít si na sebe nové šatyhovor., žert. ein neues Kleid spazieren führen/tragen

smutek: nosit smutekTrauer tragen

co: Vzal, co unesl.Er nahm, was er tragen konnte.

cvok: nosit koženou bundu se cvokyeine Lederjacke mit Zwecken tragen

dostřelit: Brokovnice nemůže dostřelit daleko.Die Schrotbüchse kann nicht weit tragen.

ležérní: nosit ležérní oblečenílässige Kleidung tragen

moct: Za nehodu může řidič.Die Schuld an dem Unfall trägt der Fahrer.

nést: nést kufrden Koffer tragen

nosit: nosit kloboukeinen Hut tragen

nosit se: To už nenosí.Das trägt man heute nicht mehr.

odnosit: odnosit zavazadla do autadas Gepäck ins Auto tragen

paleta: nést paletu s výrobkydie Palette mit den Erzeugnissen tragen

pásek: nosit na rukávu smuteční pásekdie Trauerbinde auf dem Ärmel tragen

paždí: nést knihu pod paždímein Buch unter dem Arm tragen

starost: mít koho/co na starostfür j-n/etw. Sorge tragen

střídačka: nosit batoh na střídačkuden Rucksack wechselweise tragen

taška: nosit tašku na zádechdie Tasche auf dem Rücken tragen

těžký: Nesmíš nosit nic těžkého.Du darfst nichts Schweres tragen.

tmavý: nosit tmavý oblekeinen dunklen Anzug tragen

v, ve: chodit v uniforměUniform tragen

zodpovědnost: nést plnou zodpovědnost za cofür etw. volle Verantwortung tragen

dříví: nosit dříví do lesaHolz in den Wald tragen

les: nosit dříví do lesaHolz in den Wald tragen

nahoru: nosit nos nahorudie Nase hoch tragen

nošení: Je to nošení dříví do lesa.Das heißt Holz in den Wald tragen.

ovoce: co nese bohaté ovoceetw. trägt reiche Früchte

ruka: nosit koho na rukouj-n auf Händen tragen

sova: přen. nosit sovy do AténEulen nach Athen tragen

srdce: Co na srdci, to na jazyku.Das Herz auf der Zunge tragen.

trh: jít s kůží na trhseine Haut zu Markte tragen

Bündel: Každý si nese svůj kříž.Jeder hat sein Bündel zu tragen.