Hlavní obsah

u

Předložka

  1. (místně blízko) an, beisedět u televizeam Fernseher sitzenmít u sebe drobnéKleingeld bei sich habenbydlet u rodičůbei den Eltern wohnen
  2. (část něčeho) an, inkapsa u kalhotdie Hosentasche, die Tasche in/an der Hose
  3. (lékaře ap.) beiu lékařebeim Arzt
  4. (v, při) in, bei

Vyskytuje se v

klika: klika u okna/dveří/vratdie Fensterklinke/Türklinke/Torklinke

poutko: poutko u kabátuder Mantelaufhänger

přepážka: u přepážkyam Schalter

půjčka: vzít si půjčku u bankybei der Bank einen Kredit aufnehmen

roura: roura u kamendas Ofenrohr

aparát: U aparátu.Am Apparat.

banka: otevřít si konto u bankyein Konto bei einer Bank eröffnen

bar: sedávat u/na baruan der Bar sitzen

bitva: bitva u Waterloodie Schlacht bei Waterloo

bodat: Bodá mě u srdce.Es sticht in meinem Herzen.

doma: u nás domabei uns daheim

drtit: drtit koho u zkouškyj-n bei der Prüfung schmoren lassen

dusit: dusit koho u zkouškyj-n bei der Prüfung schmoren lassen

fronta: fronta u pokladnydie Schlange an der Kasse

kolík: kolíky u basyBasswirbel

krb: sedět u krbuam Kamin sitzen

monitor: práce u monitorudie Arbeit am Bildschirm

nový: Co je u vás nového?Was gibt's Neues bei euch?

obsloužit: Obslouží Vás u vedlejší přepážky.Sie werden am Nebenschalter abgefertigt.

ohřát: ohřát si nohy u ohněsich die Füße am Feuer wärmen

okénko: zákazníci u nádražního okénkadie Kunden am Bahnhofsschalter

pěstoun: žít u pěstounůbei Pflegeeltern leben

platit: platit u pokladnyan der Kasse zahlen

pobýt: chvíli pobýt u příbuznýcheine Weile bei Verwandten verweilen

pobývat: pobývat každé léto u mořejedes Jahr am Meer verbringen

podělat: To sis u mě podělal!Du hast bei mir verschissen!

podusit: podusit studenta u zkouškyeinen Studenten bei der Prüfung schmoren lassen

poflakovat se: Poflakoval se týden u moře.Er gammelte eine Woche am Meer.

pohořet: pohořet u zkouškybei der Prüfung durchfallen

pohořet: S tím nápadem u něj pohoříš.Mit diesem Vorschlag blitzt du bei ihm ab.

pochodit: Jak jsi pochodil u zkoušky?Wie hast du bei der Prüfung abgeschnitten?

pochodit: S tím u mě nepochodíš.Damit kannst du bei mir nicht ankommen.

pokladna: koupit si vstupenky u pokladnysich die Eintrittskarten an der Kasse kaufen

pokousat: U ohně nás pokousali komáři.Beim Feuer haben uns die Mücken zerbissen.

posrat: To sis u mě posral.Du hast bei mir verschissen.

potit se: potit se u zkouškybei der Prüfung schwitzen

potrápit: potrápit studenta u zkouškyden Studenten bei der Prüfung quälen

prarodič: trávit prázdniny u prarodičůdie Ferien bei den Großeltern verbringen

pravidlo: To je u nás pravidlem.Das ist bei uns die Regel.

reklamovat: reklamovat co u výrobceetw. Akk beim Hersteller reklamieren

rozčílit se: U televize se pořád rozčiluje.Er regt sich stets beim Fernsehen auf.

rozehřát se: Čokoláda položená u topení se rozehřála.Die bei der Heizung gelegene Schokolade ist zerschmolzen.

rozházet: Nesmím si to rozházet u ředitele.Ich kann nicht beim Direktor in Verschiss geraten.

rupnout: Rupl u zkoušky.Er ist durch die Prüfung gesegelt.

sedět: sedět u psacího stoluam Schreibtisch sitzen

semafor: zastavit u semaforuan der Ampel anhalten

směrovka: jet podle směrovek u cestynach den Wegweisern fahren

stavit se: stavit se u rodičůbei den Eltern vorbeikommen

sušit se: Mokré boty se suší u kamen.Nasse Schuhe trocknen am Ofen.

svědčit: svědčit u souduvor Gericht zeugen

šéf: hlásit se u šéfasich beim Chef melden

škopek: popovídat si s kamarády u škopkumit Freunden beim Bier plaudern

štípat: U řeky štípali komáři.Am Fluss haben Mücken gestochen.

uváznout: uváznout u sousedůbei den Nachbarn hängen bleiben

válet se: válet se u televizevor dem Fernseher hocken

vedlejší: u vedlejšího stoluam Nachbartisch

vrátný: hlásit se u vrátnéhosich beim Pförtner melden

vyhořet: U maturity vyhořel.Im Abitur fiel er durch.

vyhořet: vyhořet u zkouškyin einer Prüfung durchfliegen

vykoupat: vykoupat koho u zkouškyj-n bei der Prüfung schmoren lassen

vyplakat se: Vyplakala se u své sestry.Sie weinte sich bei ihrer Schwester aus.

vytrvat: Vytrvala u nemocného až do rána.Sie hat bei dem Kranken bis zum Morgen ausgehalten.

vyžehlit: U mě si to už nevyžehlíš!Bei mir kannst du es jetzt nicht mehr gut machen!

zadlužit se: zadlužit se u rodičůsich bei den Eltern verschulden

zastavit se: Zastav se u mě!Komm bei mir vorbei!

zastávka: zastávka u benzinové pumpyein (Zwischen)Aufenthalt an der Tankstelle

zazvonit: zazvonit u dveřían der Tür klingeln

zblbnout: U takové práce lehce zblbneš.Bei dieser Arbeit wirst du ja leicht blöd.

zvonek: zvonek u jízdního koladie Fahrradklingel

zvonek: zazvonit na zvonek u dveříauf die Türklingel drücken

zvonit: Někdo zvoní u dveří.Es läutet an der Tür.

žrát: U rybníka žerou komáři.Am Teich stechen Mücken.

být: být u konce (se silami)(mit den Kräften) am Ende sein

ďas: expr. U všech ďasů.Zum Teufel!

hrom: U sta hromů!Alle Wetter!

kolébka: přen. stát u kolébky čehoan der Wiege etw. Gen stehen

kolo: přen. být páté kolo u vozudas fünfte Rad am Wagen sein

moc: být u mocian der Macht sein

pramen: být přímo u pramene (informací)an der Quelle sitzen

vůz: být pátým kolem u vozudas fünfte Rad am Wagen sein

zdroj: být u zdrojean der Quelle sitzen