Hlavní obsah

okénko, hovor. okýnko

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. zdrob.(malý otvor ve zdi) das Fenster(chen)zdrob.(světlík) die Lukevětrací okénkodas Lüftungsfenster
  2. (bankovní přepážka ap.) der Schalterzákazníci u nádražního okénkadie Kunden am Bahnhofsschaltervýdejní okénko v jídelnědie Durchreiche
  3. (co je podobné okénku) das Fensterodb. obálka s okénkemder Fensterbriefumschlag, die Fensterbriefhülle
  4. hovor.(pauza) die Zwischenstunde, die Freistunde
  5. (rubrika v časopise ap.) die Rubrik, die Ecke