Hlavní obsah

Fleiß

Der, podstatné jméno~es

  • píle, pilnostIhr Fleiß trug Früchte.Její píle přinesla ovoce.

Vyskytuje se v

zäh, zähe: sich mit zähem Fleiß erarbeitenvypracovat se houževnatou pílí

übertreffen: j-n an Fleiß/Intelligenz übertreffenpředčit koho pílí/inteligencí

unermüdlich: mit unermüdlichem Fleißs neúnavnou pílí

napomenout: Er ermahnte ihn zum größeren Fleiß.Napomenul ho k větší píli.

neúnavný: unermüdlicher Fleißneúnavná píle

obraz: Muster an Fleiß seinbýt obrazem píle

ochabovat: im Fleiß ermattenochabovat v píli

koláč: Ohne Fleiß kein Preis., Ohne Arbeit kein Erfolg.Bez práce nejsou koláče.

práce: Ohne Fleiß kein Preis.Bez práce nejsou koláče.

Fleiß: Ihr Fleiß trug Früchte.Její píle přinesla ovoce.