Hlavní obsah

schlicht

Vyskytuje se v

schleichen: sich schleichenplížit se, krást se, plazit se tajně z domu ap.

Sohle: auf leisen Sohlen gehen/schleichenchodit/plížit se po špičkách

schlicht: in schlichten Verhältnissen lebenžít ve skromných poměrech

konflikt: Konflikte schlichtenurovnávat konflikty

plížit se: auf Zehenspitzen schleichenplížit se po špičkách

prostý: aufgrund der schlichten Ursachez té prosté příčiny

přitočit se: Er schlich sich unauffällig an sie heran.Nenápadně se k ní přitočil.

urovnat: Konflikte schlichtenurovnat konflikty

vyklouznout: Er hat sich unbemerkt aus dem Saal geschlichen.Nepozorovaně vyklouzl ze sálu.

einfach: schlicht und einfachstručně a jasně