Hlavní obsah

nést

Nedokonavé sloveso

  1. (přenášet v ruce ap.) tragennést kufrden Koffer tragen
  2. (přicházet s něčím) bringen, tragenCo nám neseš?Was bringst du uns?
  3. nést s sebou přen.(mít za následek) mitbringen, mit sich bringen
  4. (držet v poloze) tragenSloupy nesou klenbu.Die Säulen tragen das Gewölbe.Nohy už ho nenesou.Die Beine tragen ihn nicht mehr.
  5. (snášet - utrpení ap.) (ver)tragen, ertragennést utrpení válkyKriegsleiden ertragenJak to neseš?Wie verträgst du das?
  6. (přinášet užitek) tragen, abwerfen, bringen
  7. (klást vejce) Eier legen
  8. (jméno, titul ap.) tragen
  9. (vinu ap.) tragennést odpovědnost za koho/codie Verantwortung für j-n/etw. tragen

Vyskytuje se v

nesení: náb. nesení křížedie Kreuztragung

nesení: nesení rizikadie Risikotragung

nesení: nesení batohu na zádechdas Rucksacktragen auf dem Rücken

paleta: nést paletu s výrobkydie Palette mit den Erzeugnissen tragen

paždí: nést knihu pod paždímein Buch unter dem Arm tragen

zodpovědnost: nést plnou zodpovědnost za cofür etw. volle Verantwortung tragen

nést se: nést se jako pávwie ein Pfau stolzieren

ovoce: co nese bohaté ovoceetw. trägt reiche Früchte