Hlavní obsah

Name

Vyskytuje se v

Kind: das Kind beim (rechten) Namen nennennazývat věci pravým jménem

Name: etw. Akk beim Namen nennennazývat co (pravým) jménem

Teufel: In drei Teufels Namen!U sta hromů!

abhaken: die Namen in einer Liste abhakenodškrtnout jména na seznamu

Angabe: Angabe des Namens und des Wohnortesudání jména a bydliště

Annahme: die Annahme eines anderen Namenspřijetí jiného jména

aussprechen: Sein Name spricht sich schwer aus.Jeho jméno se těžko vyslovuje.

einordnen: die Namen alphabetisch in die Kartei einordnenzařadit jména abecedně do kartotéky

einschreiben: seinen Namen in die Liste einschreibenzapsat své jméno do seznamu

schänden: den Namen der Familie schändenhanobit jméno rodiny

taufen: das Kind auf den Namen Michael taufenpokřtít dítě jménem Michael

tragen: seinen Namen tragennést jeho jméno

unterschreiben: mit vollem Namen unterschreibenpodepsat se celým jménem

celý: mit vollem Namen unterschreibenpodepsat celým jménem

falešný: j-m einen falschen Namen angebenudat komu falešné jméno

hláskovat: seinen Namen buchstabierenhláskovat své jméno

jednat: in j-s Namen handelnjednat jménem koho

jméno: j-n nur dem Namen nach kennenznát koho jen podle jména

módní: modischer Namemódní jméno

můj, má, mé, moje: mein Namemé jméno

odesílatel: die Adresse/der Name des Absendersadresa/jméno odesílatele

odškrtnout: einen Namen in der Liste abhakenodškrtnout si v seznamu jméno

počeštit: den Namen tschechisierenling. počeštit jméno

pokřtít: den Sohn auf den Namen Johann taufenpokřtít syna jménem Jan

poplést: die Namen verwechselnpoplést si jména

poznačit: die Namen in der Liste markierenpoznačit jména v seznamu

přeslechnout: Ich habe Ihren Namen überhört.Přeslechl jsem vaše jméno.

příhodný: den passenden Namen für etw. aussuchenvybrat příhodný název pro co

případný: passender Namepřípadný název

špinit: j-s Namen beschmutzenšpinit čí jméno

ubýt: Von der Liste sind einige Namen verschwunden.Ze seznamu ubylo několik jmen.

uvést: seinen Namen angebenuvést své jméno

zaměnit: die Namen verwechselnzaměnit jména

zapomenout: den Namen/die Adresse vergessenzapomenout jméno/adresu

zhanobit: j-s guten Namen schändenzhanobit dobré jméno koho

zostudit: j-s Name schmähenzostudit jméno koho

věc: das Kind beim rechten Namen nennennazývat věci pravými jmény

zákon: im Namen des Gesetzesjménem zákona

Gott: in Gottes Namenbudiž, pro mě za mě, spánembohem