Hlavní obsah

Annahme

Vyskytuje se v

domněnka: j-s Annahme bestätigenpotvrdit čí domněnku

hypotetický: hypothetische Annahmehypotetický předpoklad

Annahme: die Annahme eines anderen Namenspřijetí jiného jména