Hlavní obsah

Behauptung

Vyskytuje se v

bestreiten: Die Behauptung lässt sich nicht bestreiten.To tvrzení se nedá popřít.

stützen: eine Behauptung auf Beweise stützenpodpořit tvrzení důkazy

stützen: Diese Behauptung stützt sich auf Fakten.Toto tvrzení se opírá o fakta.

nedoložený: nedoložené tvrzeníunbegründete Behauptung

obecný: obecné mínění/tvrzeníallgemeine Meinung/Behauptung

spočívat: Toto tvrzení spočívá na spekulacích.Diese Behauptung stützt sich auf Spekulationen.