Hlavní obsah

modern

Vyskytuje se v

modern: Es ist nicht modern, weite Röcke zu tragen.Široké sukně nejsou moderní.

moderně: modern aussehendmoderně vypadající

moderní: moderne Bekleidung/Frisurmoderní oblečení/účes

práchnivět: Das Holz modert.Dřevo práchniví.

vyzbrojit: die Fabrik mit modernen Maschinen ausrüstenvyzbrojit továrnu moderními stroji

zmoct: Moderne Medikamente vermögen viel.Moderní léky hodně zmůžou.

zrod: die Genese der modernen Wissenschaftzrod moderní vědy