Hlavní obsah

smět

Nedokonavé sloveso

  1. (mít svolení) dürfenSmím se na něco zeptat?Darf ich etwas fragen?Smí se tady kouřit?Darf man hier rauchen?To se nesmí!Das darf man nicht.
  2. (moci si dovolit) dürfenNesmí na to myslet.Er darf nicht daran denken.
  3. nesmět (nebýt dovoleno ap.) nicht dürfen

Vyskytuje se v

copak: Copak se to smí?Darf man es überhaupt?

hned: Sem hned tak někdo nesmí.Nicht jeder darf hereinkommen.

marnit: Nesmíš marnit čas!Du darfst nicht deine Zeit verschwenden!

nahlas: To nesmíš říkat nahlas!Das darfst du nicht laut sagen!

nachytat: Nesmíš se dát nachytat.Du darfst dich nicht anschmieren lassen.

namáhat: Nesmíš se namáhat.Du darfst dich nicht anstrengen.

on, ona, ono: Podívej se, ona se směje.Schau mal, sie lacht.

rozházet: Nesmím si to rozházet u ředitele.Ich kann nicht beim Direktor in Verschiss geraten.

těžký: Nesmíš nosit nic těžkého.Du darfst nichts Schweres tragen.

vybíjet: Nesmíš si vybíjet zlost na dětech.Du darfst nicht deine Wut an den Kindern auslassen.

smět: nesmětnebýt dovoleno ap. nicht dürfen*