Hlavní obsah

bedürfen

Slovesobedarf, bedurfte, h. bedurft

Vyskytuje se v

Antwort: Es bedarf keiner Antwort.Nebylo třeba odpovídat.

Bedarf: für den eigenen Bedarfpro vlastní potřebu

potřeba: Bedarf an etw. Dat habenmít potřebu čeho

vlastní: für den eigenen Bedarfpro vlastní potřebu

bedürfen: der Ruhe bedürfenpotřebovat klid