Hlavní obsah

Bedarf

Der, podstatné jméno~(e)s, odb. ~e

  • an j-m/etw. potřeba koho/čeho, poptávka po kom/čemfür den eigenen Bedarfpro vlastní potřebuBedarf an j-m/etw. habenpotřebovat koho/co

Vyskytuje se v

Antwort: Es bedarf keiner Antwort.Nebylo třeba odpovídat.

bedürfen: der Ruhe bedürfenpotřebovat klid

Gegenstand: die Gegenstände des täglichen Bedarfspředměty denní potřeby

potřeba: mít potřebu čehoBedarf an etw. Dat haben

vlastní: pro vlastní potřebufür den eigenen Bedarf