Hlavní obsah

dürfen

Způsobové slovesodarf, durfte, hat dürfen

  1. mít souhlas, dovolenísmět, moci
  2. vyjádření zdvořilé prosby, přání nebo otázkysmět, mociDarf ich Sie kurz stören?Mohu vás na chvíli vyrušit?Darf ich bitten?Smím prosit?Darf ich etwas fragen?Smím se na něco zeptat?
  3. vyjádření žádosti, výzvy, radysmět, mociIn diesem Raum darf man nicht rauchen.V této místnosti se nesmí kouřit.

Slovesodarf, durfte, hat gedurft

  • hovor.smět, moci mít svoleníužívá se jako plnovýznamové slovesoSie darf keine Süßigkeiten.Nesmí žádné sladkosti.

Vyskytuje se v

spaßen: mit etw. ist nicht zu spaßen, mit etw. darf man nicht spaßens čím nejsou (žádné) žerty

anbieten: Darf ich euch etwas (zum Trinken) anbieten?Smím vám něco nabídnout (k pití)?

Anfrage: Darf ich mir eine Anfrage erlauben?Mohu si dovolit dotaz?

behilflich: Darf ich Ihnen behilflich sein?Mohu Vám pomoci/být nápomocný?

bekannt machen: Darf ich bekannt machen?Mohu vás představit?

dürfen: Darf ich Sie kurz stören?Mohu vás na chvíli vyrušit?

ihresgleichen: Für Ihresgleichen dürfte das eine Kleinigkeit sein.Pro takového jako vy by to měla být maličkost.

probieren: Darf ich mal probieren?Smím ochutnat?

rühmen: Ich rühme mich, sagen zu dürfen, dass...Jsem pyšný, že mohu říci, že...

solcherart: Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.Takové chyby se už nesmí stát.

tragen: nicht schwer tragen dürfennesmět nosit nic těžkého ze zdravotních důvodů

überfordern: Du darfst das Kind nicht überfordern.Nesmíš to dítě přetěžovat.

raten: Dreimal darfst du raten.Můžeš třikrát hádat.

copak: Darf man es überhaupt?Copak se to smí?

hned: Nicht jeder darf hereinkommen.Sem hned tak někdo nesmí.

marnit: Du darfst nicht deine Zeit verschwenden!Nesmíš marnit čas!

moct: Darf man hier rauchen?Může se tady kouřit?

nahlas: Das darfst du nicht laut sagen!To nesmíš říkat nahlas!

nachytat: Du darfst dich nicht anschmieren lassen.Nesmíš se dát nachytat.

namáhat: Du darfst dich nicht anstrengen.Nesmíš se namáhat.

obložený: Darf ich Ihnen belegte Brötchen anbieten?Mohu Vám nabídnout obložené chlebíčky?

představit: Darf ich Ihnen Herrn X vorstellen?Mohu Vám představit pana X?

smět: Darf ich etwas fragen?Smím se na něco zeptat?

těžký: Du darfst nichts Schweres tragen.Nesmíš nosit nic těžkého.

vpředu: Darf ich vorne sitzen?Můžu sedět vpředu?

vybíjet: Du darfst nicht deine Wut an den Kindern auslassen.Nesmíš si vybíjet zlost na dětech.

vyjednávat: Mit Terroristen darf man nicht verhandeln.S teroristy nelze vyjednávat.

vyrušit: Dürfte ich (euch) für einen Moment stören?Mohl bych (vás) na chvíli vyrušit?

zeptat se: Darf ich dich etwas fragen?Můžu se tě na něco zeptat?

bitten: Darf ich bitten?Smím prosit? o tanec