Hlavní obsah

jetzt

Příslovce

  • nyní, teď právě v tento okamžikIch habe jetzt leider keine Zeit.Nemám teď bohužel čas.

Vyskytuje se v

gerade: A (teď) zrovna jo!, A just jo!Jetzt gerade!

heraus sein: Teď je to (konečně) venku!Jetzt ist es (endlich) heraus!

hier: tady a teď, teď hnedhier und jetzt

kommen: Teď mi to (znovu) dochází.Jetzt kommt's mir (wieder).

Ofen: Tady se už nic nedá změnit.Jetzt ist der Ofen aus!

Sense: A dost!, Šlus!Jetzt ist (bei mir) Sense!

Wind: kde je to teď jiný kafeirgendwo weht jetzt ein anderer Wind

bis: dosudbis jetzt

ach: Ach tak, teď je mi to jasné!Ach so, jetzt ist mir das klar!

ah: Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!

aufwärtsgehen: Ekonomika teď jde nahoru.Jetzt geht es aufwärts mit der Wirtschaft.

befassen: Zabýváme se teď psychologií.Wir befassen uns jetzt mit der Psychologie.

da: Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.

dastehen: Teď je na tom úplně jinak.Jetzt steht er ganz anders da.

ernst: Teď jde do tuhého.přen., hovor. Jetzt wird's ernst.

fallen: Toto tabu konečně padlo.Dieses Tabu ist jetzt endlich gefallen.

Feierabend: Teď už je ale konec!, Dost!hovor. Jetzt ist aber Feierabend!

fliegen: Učím se teď létat.Ich lerne jetzt fliegen.

gehen: Teď už musím jít.Ich muss jetzt gehen.

haben: Teď máme zrovna němčinu.Jetzt haben wir gerade Deutsch.

jetzt: Nemám teď bohužel čas.Ich habe jetzt leider keine Zeit.

löblich: Díky jeho skvělému nápadu jsem teď švorc.Dank seiner löblichen Idee bin ich jetzt pleite.

Lust: Teď bych měl chuť na kousek koláče.Ich hätte jetzt Lust auf ein Stück Kuchen.

nicht: Jedeš teď se mnou, nebo ne?Fährst du jetzt mit oder nicht?

Schluss: Dost už!, A dost!Schluss jetzt!

so weit: Můžeme teď jít, jsem připraven.Wir können jetzt gehen, ich bin so weit.

zuhören: Teď mě dobře poslouchej!Jetzt hör(e) mir mal gut zu!

bewegen: Hni sebou!, Pohni!, Pohyb!hovor. (Jetzt) Beweg dich!

entweder: Buď teď, nebo nikdy!Entweder jetzt oder nie(mals)!

jako: To už mám jako jít?Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?

který: Zlozvyky, které se teď všude rozšiřují.Unarten, die sich jetzt überall breitmachen.

naopak: Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!

nyní: Udělám to jindy, nyní nemám čas.Ich tue es ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.

pokazit: Teď jsi mi úplně pokazil chuť!Jetzt hast du mir total den Appetit verdorben!

svítat: Teď mi svítá!Jetzt dämmert es (bei) mir!

teď: Teď nebo nikdy!Jetzt oder nie!

uskutečňovat se: Jeho sen se nyní uskutečňuje.Sein Traum verwirklicht sich jetzt.

vedlejší: To je teď vedlejší.Das ist jetzt Nebensache.

vyžehlit: U mě si to už nevyžehlíš!Bei mir kannst du es jetzt nicht mehr gut machen!

zatím: Zatím nezavolal.Bis jetzt hat er nicht angerufen.

zmatek: Mám v tom teď trochu zmatek.Ich bin jetzt etwas verwirrt.

potřebovat: Nemohu vás tu teď potřebovat.Jetzt kann ich euch hier nicht brauchen.

přetéct: Má trpělivost právě přetekla.Jetzt reißt mir aber die Geduld.

dreizehn: To je už příliš!, To už přesahuje všechny meze!Jetzt schlägt's (aber) dreizehn!