Hlavní obsah

rozhodnutí

Vyskytuje se v

rozhodnutí: podle soudního rozhodnutílaut gerichtlichem Beschluss

bleskový: učinit bleskové rozhodnutíeine blitzschnelle Entscheidung treffen

jak: Ještě nevím, jak se rozhodnu.Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.

jakkoli: Rozhodni se jakkoli.Entscheide dich, wie (immer) du willst.

legitimně: legitimně se rozhodnouteine legitime Entscheidung treffen

minuta: rozhodnout se v poslední minutěsich in der letzten Minute entschließen

moudře: moudře se rozhodnoutsich klugerweise entscheiden

muset: Musíš se hned rozhodnout.Du musst dich gleich entscheiden.

neoblomný: neoblomné rozhodnutíunbeugsame Entscheidung

neodkladně: neodkladně rozhodnout o čemüber etw. Akk sofort entscheiden

neodvolatelný: neodvolatelné rozhodnutíunwiderrufliche Entscheidung

nesmírně: nesmírně těžké rozhodnutíeine ungeheuer schwere Entscheidung

postavit: postavit koho před rozhodnutíj-n vor die Entscheidung stellen

překotný: udělat překotné rozhodnutíeine übereilte Entscheidung treffen

rektorát: rozhodnutí rektorátueine Entscheidung des Rektorats

rozhodnout se: definitivně se rozhodnout pro co, proti čemusich definitiv für/gegen etw. entscheiden

rychle: rychle se rozhodnoutsich schnell entscheiden

svobodně: svobodně se rozhodnoutsich frei entscheiden

ulehčit: ulehčit komu rozhodnutíj-m die Entscheidung erleichtern

vehementní: vehementní rozhodnutíeine heftige Entscheidung

zapotřebí: Je zapotřebí hned se rozhodnout.Es ist notwendig die Entscheidung sofort zu treffen.

zásadní: udělat zásadní rozhodnutíeine Grundsatzentscheidung treffen

závažný: závažné rozhodnutíeine gewichtige Entscheidung

zpochybnit: zpochybnit jeho rozhodnutíseine Entscheidung in Frage stellen

rozhodnout: co rozhodnout na vlastní zodpovědnostetw. eigenverantwortlich entscheiden