Hlavní obsah

spokojit se

Vyskytuje se v

málo: Musela se spokojit s málem.Sie musste mit Wenigem zufrieden sein.

poloviční: spokojit se s polovičním úspěchemmit einem halben Erfolg zufrieden sein