Hlavní obsah

nie

Příslovce

  1. nikdy při žádné příležitostinie Zeit habennemít nikdy čas
  2. nie wieder/mehr nikdy, nikdy víc(e), víckrát ne

Vyskytuje se v

finden: nemít koncekein/nie ein Ende finden

genug: Ta nemá nikdy dost. chce stále vícSie kann nie genug bekommen.

nie: už nikdy, nikdy víc(e), víckrát nenie wieder/mehr

nimmer: Nikdy! zesílení záporuNie und nimmer!

noch: ještě nikdy (ne-), dosud nikdy (ne-)noch nie

wieder: už nikdy (více)nie wieder

betreten: Do tohoto obchodu už nevkročím.Ich werde dieses Geschäft nie mehr betreten.

herauskommen: Nikdy se nedostala ze svého rodného města.Sie ist nie aus ihrer Heimatstadt herausgekommen.

können: Jeden nikdy neví.hovor. Man kann nie wissen.

man: Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.Man kann nie wissen, wozu das gut ist.

Preis: Nikdy nehledí na cenu.Sie sieht nie auf den Preis.

sosehr: Jakkoli jsme se snažili, nikdy jsme neměli úspěch.Sosehr wir uns auch anstrengten, wir hatten nie Erfolg.

spät: lepší pozdě než nikdyhovor. besser spät als nie

verschmerzen: To mě nikdy nepřebolí.Das kann ich nie verschmerzen.

vorkommen: To se mi nemůže nikdy stát.Das kann mir nie vorkommen.

wissen: Jeden nikdy neví.Man kann nie wissen.

zutrauen: Toho bych se od něho nikdy nenadála!Das hätte ich ihm nie zugetraut!

entweder: Buď teď, nebo nikdy!Entweder jetzt oder nie(mals)!

bát se: Nikdy jsem se nebál.Ich habe nie Angst gehabt.

člověk: Člověk nikdy neví.Man kann nie wissen.

dopustit: To nikdy nedopustím!Das lasse ich nie zu!, Darauf lasse ich es nicht ankommen!

jaktěživ: Jaktěživ jsem to nedělal.Ich habe das nie gemacht.

kývnout: Na to nikdy nekývnu.Das bejahe ich nie.

ne: No ne, to bych nikdy nečekal.Nanu, so (et)was würde ich nie erwarten.

nikdy: nemít nikdy časnie Zeit haben

propůjčit se: K tomu bych se nikdy nepropůjčil.Dazu würde ich mich nie hergeben.

přebolet: Jeho ztráta nikdy nepřebolí.Sein Verlust ist nie zu verschmerzen.

rozchodit: To nerozchodím!Das werde ich nie los!

teď: Teď nebo nikdy!Jetzt oder nie!

trknout: Nikdy mě to netrklo!Das ist mir nie eingefallen!

zahálet: Nezahálí ani chvilku.Er geht nie müßig.

zahnout: Ještě mu nezahnula.Sie ist noch nie fremdgegangen.

zakřičet: Nikdy na ni nezakřičel.Er hat sie nie angebrüllt.

zamrzat: Některé řeky nikdy nezamrzají.Manche Flüsse frieren nie zu.

opatrnost: Opatrnosti nikdy nezbývá.Man kann nie genug vorsichtig sein.

da sein: (Tak) to tady ještě nebylo!So was ist noch nie da gewesen!