Hlavní obsah

pravý

Přídavné jméno

  1. (na pravé straně) recht, rechtsseitigpravá rukadie rechte Handpravidlo pravé rukydie Regel der rechten Hand
  2. (pravicový) recht, rechtsorientiert, rechts stehend
  3. (jaký má být, opravdový) echt, wahr, originalpravá láskaechte Liebepravé zlatoechtes Gold
  4. (jedině správný, náležitý) richtig, rechtpřijít v pravý časzur richtigen Zeit kommen
  5. (jaký opravdu je, skutečný) wahr, wirklich, recht
  6. (úhel) recht

Vyskytuje se v

kůže: echtes Lederpravá kůže

okamžik: im richtigen Augenblick kommenpřijít v pravý okamžik

úhel: ein spitzer/stumpfer/rechter/gerader Winkelgeom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhel

vanilka: die Echte Vanillebot. vanilka pravá

z, ze: von der rechten Seitez pravé strany

guláš: echtes ungarisches Gulaschpravý maďarský guláš

kavalír: ein richtiger Kavalierpravý kavalír

myš: die rechte Maustastepravé tlačítko myši

nakročit: rechtes Bein vorstellennakročit pravou nohou

nepravý: ein unechter Schmucknepravý šperk

obránce: rechter Verteidigerpravý obránce

ochromit: Er wurde durch einen Schlaganfall rechtsseitig gelähmt.Mrtvice mu ochromila pravou polovinu těla.

opak: Ganz im Gegenteil.Pravý opak je pravdou.

paže: rechter/linker Armpravá/levá paže

perla: echte/künstliche Perlenpravé/falešné perly

pravá: einen guten Start habenvykročit pravou

prs: die rechte/linke Brustpravý/levý prs

přednožit: rechtes Bein vorstreckenpřednožit pravou nohu

strana: auf der rechten Seitena pravé straně

tlačítko: rechte Maustastepravé tlačítko myši

kápnout: den Nagel auf den Kopf treffenkápnout na to pravé

míra: etw. ins rechte Gleis bringenuvést co na pravou míru

místo: das Herz am rechten Fleck habenmít srdce na pravém místě

srdce: das Herz auf dem rechten Fleck habenmít srdce na pravém místě

věc: das Kind beim rechten Namen nennennazývat věci pravými jmény

víra: j-n zum richtigen Glauben bekehrenobrátit koho na pravou víru

vykročit: einen guten Start habenvykročit pravou nohou

vzít: etw. am richtigen Ende anfassenvzít co za pravý konec

echt: einen echten Picasso anbietennabízet pravého Picassa

rechts: rechts der Straßena pravé straně ulice

Wort: im wahrsten Sinne des Wortesv pravém slova smyslu

Zeit: zur rechten Zeit kommenpřijít v pravou chvíli

Arm: der rechte/linke Armpravá/levá ruka

Gegensatz: Sie ist genau der Gegensatz zu ihr.Ona je jejím pravým opakem.

gerade: Er kommt gerade zur rechten Zeit.Přichází zrovna v pravý čas.

Leder: eine Jacke aus echtem Lederbunda z pravé kůže

Perle: echte Perlenpravé perly

rechtsseitig: rechtsseitig gelähmt seinbýt ochrnutý na pravou stranu

schlechthin: Van Gogh verkörpert den Künstler schlechthin.Van Gogh je ztělesněním umělce v pravém slova smyslu.

überwechseln: von der rechten auf die linke Spur überwechselnpřejet z pravého do levého pruhu

pravý: die Regel der rechten Handpravidlo pravé ruky