Hlavní obsah

vhodný

Přídavné jméno

  • geeignet, passend, tauglich, angebracht, günstigvhodný oděvgeeignete Bekleidungnajít si vhodného partneraeinen passenden Partner findenkniha vhodná pro malé dětiein für kleine Kinder geeignetes Buchvhodná doba pro rozhovoreine für das Gespräch günstige Zeit

Vyskytuje se v

atmosféra: navodit vhodnou atmosférueine passende Atmosphäre schaffen

krajně: být krajně nevhodnéäußerst unpassend sein

nevhodný: přijít v nevhodnou dobuzu unpassender Zeit kommen

omluvit: omluvit se komu za nevhodné chovánísich bei j-m für unpassendes Verhalten entschuldigen

spoj: najít vhodný spojeine passende Verbindung finden

vyčkat: vyčkat vhodné příležitostieine günstige Gelegenheit abwarten

zamluvit: zamluvit nevhodný dotazeine ungehörige Frage vom Tisch wischen

äußerst: být krajně nevhodnéäußerst unpassend sein

taugen: Tento film není vhodný pro děti.Dieser Film taugt nicht für Kinder.

unangebracht: co považovat za nevhodnéetw. für unangebracht halten

ungelegen: v nevhodný čas, v nevhodnou dobuzu ungelegener Stunde

vhodný: vhodný oděvgeeignete Bekleidung