Hlavní obsah

passend

Vyskytuje se v

Faust: zu j-m/etw. wie die Faust aufs Auge passenhodit se ke komu/čemu jako pěst na oko

Kram: j-m in den Kram passenhodit se komu do krámu

Rahmen: nicht in den Rahmen passenbýt mimo rámec, nebýt v normě

aufpassen: Pass gut auf deine Schwester auf!Dohlédni pořádně na svou sestru!

eins: Ich brauche ein neues Hemd und zwar eins, das zu meiner blauen Krawatte passt.Potřebuji novou košili, a to takovou, která se hodí k mé modré kravatě.

fallen: Pass auf, fall nicht!Dávej pozor, nespadni!

passen: Die Krawatte passt nicht zum Sakko.Ta kravata se k tomu saku nehodí.

passen: Der Schlüssel passt nicht ins Schloss.Klíč nepasuje do zámku.

passen: Um 15 Uhr passt es mir gut.V 15 hodin se mi to hodí.

Schema: nicht ins Schema passennehodit se do žádného schématu