Hlavní obsah

äußerst

Vyskytuje se v

äußern: über j-n/etw. vyjádřit se, vyslovit se o kom/čemsich äußern

abfällig: vyjádřit se o kom opovržlivěsich über j-n abfällig äußern

äußerst: být krajně nevhodnéäußerst unpassend sein

gegenstandslos: vyslovit neopodstatněné podezřeníeinen gegenstandslosen Verdacht äußern

undifferenziert: všeobecně se vyjádřit o čemsich undifferenziert über etw. äußern

najevo: dá(va)t najevo coetw. zeigen/äußern

vnější: vnější vzhleddas Äußere

klamat: Zdání klame.Der (äußere) Schein trügt.

krajně: být krajně nepřátelský/nebezpečnýäußerst unfreundlich/gefährlich sein

krajní: v krajním nebezpečíin äußerster Gefahr

levice: krajní/radikální levicedie äußerste/radikale Linke

nanejvýš: chovat se k jiným nanejvýše nesnášenlivěsich zu den anderen äußerst unverträglich verhalten

nevole: dávat komu najevo svou nevolij-m seinen Unwillen äußern

odhodlání: dávat najevo své odhodláníseinen Entschluss äußern

pravice: krajní praviceäußerste Rechte

úprava: dbát na úpravu zevnějškuauf sein Äußeres achten

upravený: upravený zevnějšekgepflegtes Äußeres

vyjádřit: vyjádřit svůj názorseine Meinung äußern

vyslovit: vyslovit svůj názorseine Meinung äußern

zadní: jen v nejzazším případěnur im äußersten Fall

zevnějšek: dbát na svůj zevnějšekauf sein Äußeres achten

zevní: zevní vlivyäußere Einflüsse

krajnost: Doháněl ho ke krajnosti.Er trieb ihn bis zum Äußersten.