Hlavní obsah

äußerst

Vyskytuje se v

äußern: sich äußernüber j-n/etw. vyjádřit se, vyslovit se o kom/čem

äußern: sich äußernin etw. Dat, durch etw. projevit se v čem, čím

abfällig: sich über j-n abfällig äußernvyjádřit se o kom opovržlivě

äußern: seine Zweifel an etw. äußernvyslovit své pochyby o čem

gegenstandslos: einen gegenstandslosen Verdacht äußernvyslovit neopodstatněné podezření

undifferenziert: sich undifferenziert über etw. äußernvšeobecně se vyjádřit o čem