Hlavní obsah

omluvit

Dokonavé sloveso

  • entschuldigenOmluvte mne prosím.Entschuldigen Sie mich bitte.omluvit se komu za nevhodné chovánísich bei j-m für unpassendes Verhalten entschuldigen

Vyskytuje se v

absence: sich für seine Abwesenheiten entschuldigenomluvit se za své absence

entschuldigen: Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick.Omluvte mne prosím na okamžik.

ihnen: Er wird sich bei ihnen entschuldigen.Omluví se jim.

nicht: Er hat sich nicht einmal entschuldigt.Ani se neomluvil.

reumütig: sich reumütig entschuldigenkajícně se omluvit

ruhig: Du könntest dich ruhig bei mir entschuldigen!Taky by ses mi mohl omluvit!

schwerfallen: Es fiel ihm schwer, sich bei ihr zu entschuldigen.Bylo mu zatěžko se jí omluvit.

um: Sie kam, um sich zu entschuldigen.Přišla, aby se omluvila.

verzeihen: Verzeihen Sie bitte die Störung!Omluvte prosím poruchu!

omluvit: Entschuldigen Sie mich bitte.Omluvte mne prosím.