Hlavní obsah

wahr

Vyskytuje se v

Gesicht: sein wahres Gesicht zeigenukázat svou pravou tvář

nicht: ... nicht (wahr)?...ne?, ...že?, ...co?

Wort: im wahrsten Sinne des Wortesv pravém slova smyslu

daran: Kein Wort ist daran wahr.Není na tom slovo pravdy.

Distanz: Distanz zu den Mitarbeitern halten/wahrenudržovat/zachovávat (si) odstup od spolupracovníků

Grenze: Du musst die Grenzen wahren/beachten.Musíš respektovat/dodržovat hranice.

nicht: Du bleibst doch noch, nicht wahr?Ty přece ještě zůstaneš, ne?

Recht: j-s Rechte wahrenhájit čí práva

aber: Aber das kann doch nicht wahr sein!Ale to přece nemůže být pravda!