Hlavní obsah

wahren

Vyskytuje se v

nicht: ... nicht (wahr)?...ne?, ...že?, ...co?

wahr: ..., nicht wahr?..., že?

Wort: im wahrsten Sinne des Wortesv pravém slova smyslu

daran: Kein Wort ist daran wahr.Není na tom slovo pravdy.

Distanz: Distanz zu den Mitarbeitern halten/wahrenudržovat/zachovávat (si) odstup od spolupracovníků

Grenze: Du musst die Grenzen wahren/beachten.Musíš respektovat/dodržovat hranice.

Recht: j-s Rechte wahrenhájit čí práva

aber: Aber das kann doch nicht wahr sein!Ale to přece nemůže být pravda!

být: Nicht wahr?Není-li pravda?

myslet: Ich glaube, es ist nicht wahr.Myslím, že to není pravda.

opravdově: etw. wahr meinenmyslet co opravdově

opravdový: über etw. wahre Freude habenmít opravdovou radost z čeho

pravdivý: eine wahre Geschichtepravdivý příběh

přitakat: Er stimmte zu, dass es wahr ist.Přitakal, že je to pravda.

ten, ta, to: Das stimmt., Das ist wahr.To je pravda.

vnímat: Er nimmt seine Umgebung nicht wahr.Nevnímá svoje okolí.

že: Das ist deine Schwester, nicht wahr?To je tvoje sestra, že?

živý: So wahr ich lebe!Jakože jsem živ!

Gesicht: sein wahres Gesicht zeigenukázat svou pravou tvář