Hlavní obsah

wahren

Vyskytuje se v

Gesicht: sein wahres Gesicht zeigenukázat svou pravou tvář

nicht: ... nicht (wahr)?...ne?, ...že?, ...co?

wahr: ..., nicht wahr?..., že?

wahr: die Pläne wahr machenuskutečnit/zrealizovat plány

Wort: im wahrsten Sinne des Wortesv pravém slova smyslu

daran: Kein Wort ist daran wahr.Není na tom slovo pravdy.

Distanz: Distanz zu den Mitarbeitern halten/wahrenudržovat/zachovávat (si) odstup od spolupracovníků

Grenze: Du musst die Grenzen wahren/beachten.Musíš respektovat/dodržovat hranice.

nicht: Du bleibst doch noch, nicht wahr?Ty přece ještě zůstaneš, ne?

Recht: j-s Rechte wahrenhájit čí práva

aber: Aber das kann doch nicht wahr sein!Ale to přece nemůže být pravda!

být: Není-li pravda?Nicht wahr?

myslet: Myslím, že to není pravda.Ich glaube, es ist nicht wahr.

opravdově: myslet co opravdověetw. wahr meinen

opravdový: mít opravdovou radost z čehoüber etw. wahre Freude haben

pravdivý: pravdivý příběheine wahre Geschichte

přitakat: Přitakal, že je to pravda.Er stimmte zu, dass es wahr ist.

splněný: splněný senein wahr gewordener Traum

ten, ta, to: To je pravda.Das stimmt., Das ist wahr.

vnímat: Nevnímá svoje okolí.Er nimmt seine Umgebung nicht wahr.

že: To je tvoje sestra, že?Das ist deine Schwester, nicht wahr?

živý: Jakože jsem živ!So wahr ich lebe!