Hlavní obsah

Grenze

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. sich in Grenzen halten držet se v mezích

Vyskytuje se v

kennen: keine Grenzen kennenneznat hranic

hart: hart an der Grenze zu etw.těsně na hranici čeho

östlich: östlich der Grenzevýchodně od hranice

öffnen: die Grenzen öffnenotevřít hranice

stoppen: eine Reisegruppe an der Grenze stoppenzastavit skupinu turistů na hranici

umwechseln: das Geld an der Grenze umwechselnvyměnit peníze na hranicích

Verlauf: den Verlauf einer Grenze festlegenstanovit průběh hranice

mez: v mezích možnostíinnerhalb der Grenzen des Möglichen

hranice: překročit hranicedie Grenze überschreiten

hraničit: Německo hraničí na jihu se Švýcarskem.Deutschland grenzt im Süden an die Schweiz.

klást: klást meze komuj-m Grenzen setzen

mez: práv. stanovit mezedie Grenzen festlegen

neprodyšný: neprodyšná hraniceundurchlässige Grenze

přejezd: přejezd přes hranicidas Hinüberfahren über die Grenze

přejít: tajně přejít hranicedie Grenze heimlich überschreiten

revize: revize hraniceine Revision der Grenzen

sousedit: Můj pokoj sousedí s kuchyní.Mein Zimmer grenzt an die Küche.

svůj, svá, své, svoje: Všechno má své meze.Alles hat seine Grenze(n).

držet: držet koho v patřičných mezíchj-n in Grenzen halten