Hlavní obsah

Grenze

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. sich in Grenzen halten držet se v mezích

Vyskytuje se v

kennen: keine Grenzen kennenneznat hranic

hart: hart an der Grenze zu etw.těsně na hranici čeho

östlich: östlich der Grenzevýchodně od hranice

öffnen: die Grenzen öffnenotevřít hranice

stoppen: eine Reisegruppe an der Grenze stoppenzastavit skupinu turistů na hranici

umwechseln: das Geld an der Grenze umwechselnvyměnit peníze na hranicích

Verlauf: den Verlauf einer Grenze festlegenstanovit průběh hranice

mez: innerhalb der Grenzen des Möglichenv mezích možností

hranice: die Grenze überschreitenpřekročit hranice

hraničit: Deutschland grenzt im Süden an die Schweiz.Německo hraničí na jihu se Švýcarskem.

klást: j-m Grenzen setzenklást meze komu

neprodyšný: undurchlässige Grenzeneprodyšná hranice

přejezd: das Hinüberfahren über die Grenzepřejezd přes hranici

přejít: die Grenze heimlich überschreitentajně přejít hranice

revize: eine Revision der Grenzenrevize hranic

sousedit: Mein Zimmer grenzt an die Küche.Můj pokoj sousedí s kuchyní.

svůj, svá, své, svoje: Alles hat seine Grenze(n).Všechno má své meze.

držet: j-n in Grenzen haltendržet koho v patřičných mezích

Grenze: sich in Grenzen haltendržet se v mezích