Hlavní obsah

Sperre

Vyskytuje se v

sperren: sich sperrengegen etw. vzpírat se čemu

Zelle: j-n in eine Zelle sperrenzavřít koho do cely

sperren: Die SIM-Karte wurde gesperrt.SIM karta byla zablokována.

distance: dvouletý distanceine Sperre von zwei Jahren

průjezd: uzavřít průjezddie Durchfahrt (ver)sperren

přehradit: přehradit cestuden Weg sperren

uzamknout: výp. uzamknout klávesnicidie Tastatur sperren

zablokovat: zablokovat účetein Konto sperren (lassen)

zamknout: výp. zamknout klávesnicidie Tastatur sperren