Hlavní obsah

Sperre

Vyskytuje se v

sperren: sich sperrengegen etw. vzpírat se čemu

Zelle: j-n in eine Zelle sperrenzavřít koho do cely

distance: eine Sperre von zwei Jahrendvouletý distanc

průjezd: die Durchfahrt (ver)sperrenuzavřít průjezd

přehradit: den Weg sperrenpřehradit cestu

uzamknout: die Tastatur sperrenvýp. uzamknout klávesnici

zablokovat: ein Konto sperren (lassen)zablokovat účet

zamknout: die Tastatur sperrenvýp. zamknout klávesnici