Hlavní obsah

sousedit

Nedokonavé sloveso

  1. (přiléhat) anliegen etw. Dat, anstoßen, grenzen an etw. AkkMůj pokoj sousedí s kuchyní.Mein Zimmer grenzt an die Küche.
  2. (hraničit) (an)grenzen an etw. Akk
  3. (bydlet v sousedství) j-s Nachbar seinsousedit s mladou rodinouder Nachbar einer jungen Familie sein